PHARMACY SAVINGS PROGRAM

ChamberRx nie przekaże, nie sprzeda ani nie udostępni danych osobowych do podmiotów nie związanych z ChamberRx.

Jakiekolwiek dane są tylko zbierane wyłącznie w celu świadczenia usług ofetowanych przez ChamberRx dla członków i osób z nimi związanych. ChamberRx nie wymaga podawania danych osobowych w celu korzystania z jej usług.

Zastrzegamy sobie możliwość przekazywania danych użytkowników i członków ChamberRx do firm zrzeszonych, usługodawców i ich grup oraz dostawców.

Zebrane dane osobowe mogą dotyczyć: imienia i nazwiska członków, osób zależnych oraz beneficjentów, jak również ich adresu, numeru telefonu, numeru social security, daty urodzenia, płci oraz danych dotyczących ich kont bankowych lub kart kredytowych. Dane osobowe zbierane są przy użyciu kwestionariuszy osobowych składanych: w formie pisemnej, faxem lub przez strone internetową.

ChamberRx przechowa dane osobowe członków i posiadaczy kart po zakończeniu ich członkostwa. Dane te będą chronione w ten sam sobsób jak dane członków aktywnych.

Członkowie lub posiadacze kart po zakończeniu członkowstwa mogą zażądać pisemnie usuniecia swoich danych osobowych z baz danych firmy.