PHARMACY SAVINGS PROGRAM

Brilliant Health and Fitness nie przekaże, nie sprzeda ani nie udostępni danych osobowych do podmiotów nie związanych z Brilliant Health and Fitness.

Jakiekolwiek dane są tylko zbierane wyłącznie w celu świadczenia usług ofetowanych przez Brilliant Health and Fitness dla członków i osób z nimi związanych. Brilliant Health and Fitness nie wymaga podawania danych osobowych w celu korzystania z jej usług.

Zastrzegamy sobie możliwość przekazywania danych użytkowników i członków Brilliant Health and Fitness do firm zrzeszonych, usługodawców i ich grup oraz dostawców.

Zebrane dane osobowe mogą dotyczyć: imienia i nazwiska członków, osób zależnych oraz beneficjentów, jak również ich adresu, numeru telefonu, numeru social security, daty urodzenia, płci oraz danych dotyczących ich kont bankowych lub kart kredytowych. Dane osobowe zbierane są przy użyciu kwestionariuszy osobowych składanych: w formie pisemnej, faxem lub przez strone internetową.

Brilliant Health and Fitness przechowa dane osobowe członków i posiadaczy kart po zakończeniu ich członkostwa. Dane te będą chronione w ten sam sobsób jak dane członków aktywnych.

Członkowie lub posiadacze kart po zakończeniu członkowstwa mogą zażądać pisemnie usuniecia swoich danych osobowych z baz danych firmy.